Skrantesjukestatistikk

Overvåkingsprogrammet for skrantesjuke er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet.


Velg data

Velg grupperingAntall prøver undersøkt for skrantesjukeVelg data

Velg dataAntall prøver undersøkt for skrantesjuke fordelt på materiale