Skrantesjukestatistikk

Overvåkingsprogrammet for skrantesjuke er et samarbeid mellom Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet.


Antall prøver undersøkt for skrantesjukeVelg data

Antall prøver undersøkt for skrantesjuke fordelt på materiale

Antall prøver undersøkt fra primære innsamlingsenheter (PSU)Hjortedyr registrert med skrantesjuke i NorgeVelg kolonnerPåvisning av smittestoff i hjerne og lymfeknuter hos hjortedyr med skrantesjuke

Kakediagrammet viser andel dyr (%) fordelt på materialet hvor smittestoff (resistent prionprotein) er påvist for henholdsvis atypisk og klassisk skrantesjuke. Hos ett dyr med atypisk skrantesjuke var kun materiale fra hjerne tilgjengelig for undersøkelse, se tabellen over.