Lusestrategispill

Lusespillet simulerer lakselussituasjonen i et oppdrettsanlegg gjennom en produksjonssyklus på 18 måneder.


Du velger område og måned for produksjonsstart, så velges en tilfeldig lokasjon med tilhørende ytre miljøforhold. De ytre miljøforholdene som påvirker luseutviklingen er temperatur og smittepress. Antall laks er i anlegget er 1 million, som du fordeler utover et selvvalgt antall merder.


Før du starter produksjonen, velger du om du vil bruke luseskjørt eller sette ut rensefisk. Luseskjørt stopper halvparten av luselarvene som kommer fra andre anlegg de første seks månedene. Antallet rensefisk som settes ut er 5 % av antallet laks, men antallet minker utover i produksjonssyklusen – og spesielt raskt hvis du bruker termisk eller mekanisk lusebehandling.


For hver uke teller du 20 laks i hver merd. Du velger så om du skal behandle, og eventuelt hvilken behandling du skal bruke.


Lusedynamikken er basert på en statistisk modell tilpasset observasjoner av lusetall og lusebehandlinger i virkelige anlegg (en videreutvikling av Aldrin mfl 2017). Videreutviklingen av modellen og utviklingen av dette spillet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering:

LuseKontroll: Statistisk modellering av kontrollstrategier for lakselus

Referanse:

Aldrin M, Huseby RB, Stien A, Grøntvedt RN, Viljugrein H, Jansen PA (2017) A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms - Estimated from multiple farm data sets. Ecol Mod 359:333-348

Link til artikkel

Poengberegning (ikke kodet inn ennå)

1) Behandling gir minuspoeng
2) FÔRBEHANDLING etter at laksen har nådd en vekt på 2 kg gir ekstra trekk
3) IKKE-MEDIKAMENTELL behandling før laksen har oppnådd en vekt på 1,5 kg gir ekstra poengtrekk
4)blabla