Regn ut forventet utvikling av lakselus per merd
År
Uke (1-52)
Merd 1
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 2
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 3
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 4
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 5
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 6
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 7
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 8
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 9
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 10
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 11
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 12
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 13
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 14
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 15
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende
Merd 16
Lus
Vekt i kg
Rensefisk
Fastsittende